C++, C# czy Java dla początkującego programisty?

C++, C# czy Java dla początkującego programisty?

Każdy początkujący programista musi dokonać wyboru dotyczącego technologii, w której będzie tworzył. Z czasem na drodze zdecydowanej większości będą pojawiać się nowe technologie, gdyż często ten wybór zależy od rodzaju postawionego przed nami problemu.

Jaki język programowania, czyli problem każdego początkującego programisty

Niektórzy programiści twierdzą, że na początku naszej drogi z IT ten wybór nie jest istotny, ponieważ dużo ważniejsze jest, żeby po prostu pisać własne projekty, tworzyć linijki kodu, opracowywać podstawowe algorytmy czy mechanizmy, które są niezbędne z punktu widzenia tej dziedziny.

Nie można jednak ukryć, że odpowiedni wybór na tym etapie może zwiększyć naszą motywację i chęć do nauki lub przeciwnie – sprawić, że nie będziemy chcieli rozwijać swoich umiejętności programistycznych. Oczywiście języków programowania jest bardzo dużo i wyzwaniem byłoby uwzględnienie wszystkich w porównaniu, więc wybrane zostały te, które mają szeroką gamę zastosowań (niech miłośnicy JavaScriptu czy skryptowego Pythona nie poczują się urażeni).

C++ jako standardowy wybór na początek

Właśnie C++ jest pierwszym językiem, który poznamy studiując informatykę. Jest to język kultowy, przez wiele lat niekwestionowany lider branży IT. Nadal jednak jest to często najlepsze rozwiązanie w firmach, gdyż w niektórych rozwiązaniach jest najszybszy, a ponadto bardzo uniwersalny.

Dla początkującego programisty ważny jest fakt, że to właśnie w C++ mamy możliwość nauczenia się podstaw programowania. Przyjmuje się, że to z tego języka najłatwiej jest przejść na inne traktując go jako naturalny początek.

C# jako następca C++

C# nie eliminuje z rynku C++, ale jednak jest z nim mocno powiązany, w wielu aspektach lepszy. Składnia tego języka nie jest identyczna z C++, ale jednak bardzo podobna. Podstawowe elementy jak pętle czy switche są identyczne. Podstawową różnicą jest obiektowość C# tzn. koncepcją jest konieczność zastosowania klas i obiektów.

Klasa to wzorzec na podstawie którego tworzymy obiekty, czyli przedstawicieli klasy (np. żeby utworzyć Azora trzeba stworzyć klasę Pies). Obiektowość pozwala rozwiązywać wiele problemów w łatwiejszy sposób. Według składni C# ma blisko do C++, według koncepcji bliżej mu do Javy.

Java jako trend rynkowy

Java również jest obiektowym językiem programowania. W przypadku trendu na Javę nie mówimy o ostatnim roku czy dwóch. Język ten już od dobrych kilku lat jest liderem (obok JavaScriptu) w przypadku ofert pracy Jest więc ustabilizowana, a jednocześnie ciągle rozwijana. Podstawową dziedziną wykorzystania tego języka są strony internetowe, a dokładniej mówiąc strona internetowa “od zaplecza” tzn. mechanizm jej działania.

Spring to ekosystem będący rozszerzeniem Javy, który właśnie ułatwia tworzenie mechanizmu działania witryn. Twórcy Javy postarali się o to, żeby wszystko było możliwe najłatwiejsze do napisania i odniesiono w tej dziedzinie wiele sukcesów.

Podsumowanie

Ważne jest na początku swojej drogi z programowaniem określić, który język jest dla nas po prostu przyjemniejszy. Można samemu napisać po kilkanaście, kilkadziesiąt linijek kodu i sprawdzić, która składnia bardziej nam odpowiada. Myśląc długofalowo możemy też obejrzeć większe projekty i stopień ich skomplikowania. Kryterium może też być śledzenie rynku pracy, ale wiele osób nie uważa tego za najistotniejsze już na samych początkach. Dla zwolenników tej grupy ważniejsza jest po prostu satysfakcja z pisania kodu.

Dodaj komentarz