Redukcja emisji dwutlenku węgla a lotnictwo

Redukcja emisji dwutlenku węgla a lotnictwo

Jednym z największych wyzwań stojących przed lotnictwem jest redukcja emisji dwutlenku węgla. Linie lotnicze odpowiedzialne są za 2% wytworzonych przez człowieka emisji CO2. To prawie 660 milionów węgla rocznie! Przewiduje się, że w 2012 roku koszty paliwa będą miały aż 32-procentowy udział w kosztach operacyjnych sektora lotniczego. Koszty te są też systematycznie podwyższane przez nakładane podatki związane z ochroną środowiska oraz handlem emisji zanieczyszczeń. Pierwsze kroki mamy już na szczęście za sobą. Branża lotnicza zdeklarowała się między innymi do zwiększenia wydajności zużycia paliwa o 1,5% rocznie do 2020 roku, oraz obcięcia emisji netto o połowę do 2050 roku, w porównaniu do emisji z 2005 roku.

„Lotnictwo musi działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój to nasza licencja na wzrost i dalszy rozwój połączeń lotniczych, które przyczyniły się do przekształcenia naszej planety w jedną globalną wioskę.” powiedział Tony Tyler, Dyrektor Generalny i CEO Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA) podczas Forum Paliwa IATA. Według IATA istnieją trzy obszary krytyczne dla innowacji w kierunku zrównoważonego rozwoju w branży lotniczej: bezpieczeństwo, ochrona środowiska oraz kwestie handlowe (m.in. komercjalizacja biopaliw). Tyler zwrócił uwagę na kilka aspektów technicznych powiązanych z dbaniem o środowisko naturalne i zmianą klimatyczną:

1. Oszczędność paliwa

Używając słów Tylera, oszczędność paliwa to DNA każdej linii lotniczej. Jednak aby to osiągnąć, niezbędna jest współpraca wielu partnerów, tj. dostawców nawigacji lotniczej, lotnisk a także producentów, regulatorów i dostarczycieli paliwa. W tej chwili IATA nie tylko stara się wykorzystać istniejące już technologie i procedury do zwiększenia wydajności zużycia paliwa, ale także pracuje nad implementacją innowacyjnych rozwiązań technicznych, tym samym starając się wywrzeć presję na decydentów politycznych, dzięki którym te projekty będą mogły wejść w życie.

2. Zrównoważone biopaliwa

Drugim ważnym aspektem, obok oszczędzania zużycia paliwa, jest jego zróżnicowanie, a dokładniej korzystanie z biopaliw. Jeszcze 5 lat temu nie było alternatywy do zwykłego paliwa lotniczego, teraz są – biopaliwa: bezpieczne, powszechnie zaakceptowane, i komercyjnie wykorzystywane przez linie lotnicze. Biopaliwa mogą stać się przełomowym elementem na drodze do zrównoważonego rozwoju w lotnictwie, tym bardziej, że to właśnie dzięki nim mamy szansę na do obniżenia emisji dwutlenku węgla o 80% w trakcie całego życia produktu paliwowego.

Co prawda proces nie będzie łatwy, ale branża lotnicza deklaruje swoje zaangażowanie. Projekty mające na celu wykorzystanie odpadów miejskich do wykorzystania ich przy produkcji paliw już trwają, np. w Kalifornii, Sydney czy Rzymie. Jedna z firm z USA, wspólnie z lokalnymi liniami lotniczymi, pracuje nad wyhodowaniem roślin, które umożliwią przekształcenie 500 tysięcy ton zwykłych, organicznych odpadów miejskich w 16 milionów galonów paliwa lotniczego rocznie.

Tyler wymienił sześć kroków, które powinny być podjęte przez rządy państwa, aby skutecznie promować i komercjalizować biopaliwa:

zwiększyć zakres i usprawnić badania nad nowymi potencjalnymi źródłami energii i procesów produkcji biopaliw
do minimum zmniejszyć ryzyko publicznych i prywatnych inwestycji w biopaliwo lotnicze
w konkretny sposób zachęcać i motywować linie lotnicze do używania biopaliw już od samego początku ich działania
zachęcać wszystkich interesariuszy do prowadzenia działalności zgodnie z międzynarodowymi zasadami zrównoważonego rozwoju
maksymalizować możliwości rozwoju i rozbudowy terenów zielonych w swoich krajach
zachęcać do bliższej współpracy organizacje zrzeszające przedstawicieli wszystkich etapów łańcuchu dostaw

3. Handel emisjami zanieczyszczeń

Tyler zwrócił uwagę na kilka aspektów i zagrożeń płynących z handlu emisjami zanieczyszczeń. Podkreślił jednak, że lotnictwo nie jest przeciwko handlowi emisjami. Działania podejmowane w oparciu o mechanizmy rynkowe są kluczowym elementem strategii ochrony środowiska, jednak muszą być one realizowane w kontekście globalnym, nie zakłócając procesów na mniejszych rynkach i nie naruszając ich suwerenności. Europa powinna wziąć odpowiedzialność za swoje działania i skoncentrować siły na rozwoju globalnego schematu emisji zanieczyszczeń, nie patrząc wyłączenie na potrzeby swojego terytorium.

Podsumowując, Tyler podkreśla, że wkład w zrównoważony rozwój tkwi w interesie linii lotniczych, ponieważ bez tego, sektor nie będzie się mógł tak dynamicznie rozwijać jak do tej pory. Zarówno doświadczeni przedstawiciele branży lotniczej, jak i całkiem nowi gracze powinny w pełni zaangażować się w propagowanie zrównoważonego rozwoju . Aby osiągnąć konkretne rezultaty, wszyscy muszą pracować razem i mówić jednym głosem. To jedyny sposób, aby przekonać rządy do zapewnienia właściwej polityki zrównoważonego rozwoju w lotnictwie i komercjalizacji biopaliw.

Dodaj komentarz