Dlaczego warto wdrażać systemy klasy SIEM?

Dlaczego warto wdrażać systemy klasy SIEM?

Bezpieczeństwo danych jest obszarem, bez którego niemożliwa jest praca we wszystkich firmach. To dzięki niemu dane oraz projekty, nad którymi pracujemy, nie są narażone na niekontrolowany dostęp osób trzecich. Dlatego w celu zapewnienia wystarczającego poziomu bezpieczeństwa IT w firmie, niezbędne jest wdrażanie zaawansowanych rozwiązań, dzięki którym będziemy mogli zmniejszyć poziom zagrożenia atakiem.

Bezpieczeństwo i ochrona danych wielu osobom kojarzy się tylko z ochroną antywirusową. Nie do końca można się zgodzić z taką opinią, ponieważ mówiąc o bezpieczeństwie, powinniśmy mieć na uwadze politykę bezpieczeństwa, która opisuje również zachowania użytkowników i scenariusze postępowania w przypadku ataku. Ograniczenie bezpieczeństwa tylko do ochrony antywirusowej świadczy o niskim poziomie świadomości w zakresie zagrożeń, jakie możemy napotkać podczas codziennej pracy. Ponadto taki pogląd skutkuje stosowaniem niewystarczających środków ochrony, których skuteczność jest niska.

Czy rozwój technologii sprzyja bezpieczeństwu?

Obecny rozwój technologii sprzyja powstawaniu wielu zagrożeń, które wymagają stosowania zaawansowanych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo. Jednym z nich są systemy klasy SIEM, które pozwolą zapewnić kompleksową ochronę. Systemy tego typu posiadają wiele praktycznych funkcjonalności, co znacząco zwiększa ich możliwości i potencjał. Monitorowanie oraz wykrywanie incydentów i ataków w czasie rzeczywistym jest sposobem na podjęcie natychmiastowych kroków, które pozwolą zlikwidować zagrożenie. Zgromadzone wówczas informacje z różnych źródeł w postaci logów, czy pakietów są cennym źródłem do analizy. Dzięki nim można podjąć dalsze kroki na przyszłość pozwalające zwiększyć poziom bezpieczeństwa przed dalszymi próbami ataku na nasze zasoby.

Systemy klasy SIEM są zaawansowanymi rozwiązaniami, które w znaczny sposób przewyższają klasyczne rozwiązania prewencyjne. Dlatego ważnym czynnikiem jest synchronizacja z innymi systemami oraz skanerami. Pozwoli to uzyskać, znacznie szerszy obraz dotyczący skali i przebiegu ataku niż w przypadku informacji pochodzących tylko z jednego narzędzia. W ten sposób jesteśmy wyeliminować dziury i luki, co pozytywnie wpłynie na poziom ochrony.

Dodaj komentarz