Zastosowanie nowych technologii w edukacji wczesnoszkolnej

Blockchain – czym jest i jak działa?

Blockchain to technologia pozwalająca na zapis danych w postaci ciągu „bloków” ułożonych chronologicznie. Ponadto pozwala każdemu użytkownikowi Sieci na dostęp do historii operacji bez zbędnych pośredników. Po raz pierwszy technologia blockchain używana była do transakcji kryptowalutą bitcoin odnosząc bardzo dobre…

Read More